• Investice do vzdělání nese největší úrok
  • Investice do vzdělání nese největší úrok
  • Investice do vzdělání nese největší úrok
  • Investice do vzdělání nese největší úrok
1 2 3 4
Investice do vzdělání
nese největší úrok
Region / kraj

Vyberte kraj ve kterém chcete studovat

Zaměření
Typy studia
Typ studia
Forma studia
Jazyk studia
Cena

Zvolte si částku za semestr:

Rozpětí ceny studia:

Technická univerzita v Liberci

Univerzita byla založena v roce 1953 jako Vysoká škola strojní v Liberci, dnes je z ní středně velká univerzita se ...

Elektronické informační a řídicí systémy Technická univerzita v Liberci - Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bc. čeština

Konstrukce strojů a zařízení Technická univerzita v Liberci - Fakulta strojní

Ph.D. čeština

Konstrukce strojů a zařízení Technická univerzita v Liberci - Fakulta strojní

Ph.D. čeština

Více informací

Západočeská univerzita v Plzni

ZČU je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí v Plzeňském kraji, vznikla sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty dne ...

Aplikovaná elektrotechnika Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta elektrotechnická

Navazující Mgr. čeština

Elektronika a telekomunikace Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta elektrotechnická

Bc. čeština

Stavitelství Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta aplikovaných věd

Bc. čeština

Více informací

Česká zemědělská univerzita v Praze

Inženýrství údržby Česká zemědělská univerzita v Praze - Technická fakulta

Bc. čeština

Technika a technologie zpracování odpadů Česká zemědělská univerzita v Praze - Technická fakulta

Navazující Mgr. čeština

Více informací