• Investice do vzdělání nese největší úrok
  • Investice do vzdělání nese největší úrok
  • Investice do vzdělání nese největší úrok
  • Investice do vzdělání nese největší úrok
1 2 3 4
Investice do vzdělání
nese největší úrok
Region / kraj

Vyberte kraj ve kterém chcete studovat

Zaměření
Typy studia
Typ studia
Forma studia
Jazyk studia
Cena

Zvolte si částku za semestr:

Rozpětí ceny studia:

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Politologie Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Bc. čeština

Více informací

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je již více než dvacet let centrem vzdělání, vědy a výzkumu na jihu Čech. V ...

Bohemistika Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta

Bc. čeština

Historie Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta

Navazující Mgr. čeština

Pomocné vědy historické Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta

Ph.D. čeština

Více informací

Masarykova univerzita v Brně

Mediální a komunikační studia Masarykova univerzita v Brně - Fakulta sociálních studií

Bc. čeština

Muzeologie Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta

Navazující Mgr. čeština

Politologie Masarykova univerzita v Brně - Fakulta sociálních studií

Ph.D. čeština

Více informací

Metropolitní univerzita Praha o.p.s.

Humanitní studia Metropolitní univerzita Praha o.p.s.

Bc. čeština

Více informací

Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s. - Praha

Aplikovaná teologie Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s. - Praha

Ph.D. čeština

Více informací

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci je vysoká škola s dlouhou tradicí. Byla založena již v 16. století, a je tak nejstarší ...

Biblická teologie Univerzita Palackého v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta

Ph.D. čeština

Více informací

Vysoká škola finanční a správní

Sociologie Vysoká škola finační a správní, o.p.s. - Praha - Fakulta sociálních studií

Bc. čeština

Více informací

Západočeská univerzita v Plzni

ZČU je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí v Plzeňském kraji, vznikla sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty dne ...

Filozofie Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta filozofická

Bc. čeština

Více informací