• Investice do vzdělání nese největší úrok
  • Investice do vzdělání nese největší úrok
  • Investice do vzdělání nese největší úrok
  • Investice do vzdělání nese největší úrok
1 2 3 4
Investice do vzdělání
nese největší úrok
Region / kraj

Vyberte kraj ve kterém chcete studovat

Zaměření
Typy studia
Typ studia
Forma studia
Jazyk studia
Cena

Zvolte si částku za semestr:

Rozpětí ceny studia:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je již více než dvacet let centrem vzdělání, vědy a výzkumu na jihu Čech. V ...

Aquacul ture Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod

Navazující Mgr. cizí jazyk

Ochrana vod Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod

Bc. čeština

Více informací

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako ...

Technologie odpadů Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta

Bc. čeština

Více informací

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Historie univerzity se začala psát roku 1954 založením Vyšší pedagogické školy. V roce 1991 byla otevřena univerzita obsahující 3 fakulty. ...

Ochrana životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta životního prostředí

Bc. čeština

Ochrana životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta životního prostředí, detašované pracoviště MOST

Bc. čeština

Ochrana životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta životního prostředí, detašované pracoviště MOST

Bc. čeština

Více informací

Západomoravská vysoká škola Třebíč

Udržitelný rozvoj regionů a krajiny Západomoravská vysoká škola Třebíč

Bc. čeština

Více informací

Česká zemědělská univerzita v Praze

Aplikovaná ekologie Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta životního prostředí

Bc. čeština

Ecology Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta životního prostředí

Ph.D. cizí jazyk

Ekologie Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta životního prostředí

Ph.D. čeština

Více informací